Reklamacja

Aby złożyć reklamację:
- przejdź do podstrony ZAMÓWIENIA
- rozwiń szczegóły wybranego zlecenia
- kliknij link o nazwie REKLAMACJA
- wypełnij formularz i wyślij zgłoszenie reklamacyjne

Przejdź do bieżących zamówień