Regulamin

Regulamin drukarni internetowej Drukato po zmianach z 11.08.2016

I. Postanowienia ogólne. 1.1 Regulamin został w pełni stworzony przez właściciela strony Drukato zwanego dalej "Administratorem", na potrzeby istnienia i funkcjonowania drukarni internetowej Drukato zwanej dalej "Witryną". 1.2 Niniejszy regulamin określa: a) warunki korzystania z serwisu; b) zasady przyjmowania zleceń; c) zasady dotyczące zarządzaniem danymi klienta; d) warunki reklamacji; e) warunki przyjmowania plików do druku f) warunki przyjęcia zleceń do realizacji 1.3 Właścicielem drukarni internetowej Drukato, zwanym dalej "Właścicielem" i Administratorem strony druki.katowice.pl, drukato.pl, 24hdrukarnia.pl, zwanym dalej "Administratorem" jest: Pracownia Reklamy Arkana, Grzegorz Ernt ul. Gliwicka 204 40-860 Katowice NIP 654-001-11-40 NIP UE6540011140 Ewidencja działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miejski w Czeladzi pod numerem 4443/95. 1.4 Witryna Drukato dostępny jest pod adresem: - http://www.druki.katowice.pl - http://www.drukato.pl - http://www.24hdrukarnia.pl 1.5 Wszystkie specyfikacje oraz wyceny zamieszczone na Witrynie, a w szczególności dane techniczne i użytkowe, wyceny oraz opisy produktów stanowią zaproszenie do umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. II. Warunki korzystania z witryny 2.1 Złożenie zamówienia poprzez witrynę jest możliwe wyłącznie po uprzedniej rejestracji poprzez witrynę drukato.pl. 2.2 Rejestracja odbywa się poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego, między innymi podanie aktualnego adresu e-mail. 2.3 Proces rejestracji kończy się utworzeniem Konta Klienta zwanego dalej "Kontem". Jego właściciel nazywany jest dalej "Klientem". 2.4 Ukończenie procesu rejestracji oznacza akceptację treści regulaminu. 2.5 Założyć Konto może wyłącznie osoba prawna, jednostka organizacyjna posiadająca prawo do nabywania praw i zaciągania zobowiązań oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową, która korzystając z witryny dokonuje czynności prawnych związanych z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarcza lub zawodową. Administrator nie dopuszcza zamówień dokonywanych przez osoby fizyczne, nie prowadzące działalności gospodarczej. Taka osoba nie jest uznana za Klienta. Wszystkie czynności prawne dokonywane w obrębie witryny przez osobę nie będącą Klientem obciążą wyłącznie tę osobę.