Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników drukarni internetowej znajdującej się pod adresem www.druki.katowice.pl jest Pracownia Reklamy Arkana. 2. Dane kontaktowe: Pracownia Reklamy Arkana, ul. Gliwicka 204,40-860 Katowice, NIP: 6540011140, tel. +48 32 25 444 25, adres e-mail: info@drukato.pl. 3. W Pracownia Reklamy Arkana powołany został Administrator Ochrony Danych, z którym może się skontaktować pod adresem email: info@drukato.pl 4. Pracownia Reklamy Arkana z siedzibą w Katowicach, ul. Gliwicka 204 przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych: imiona i nazwiska; adresu e-mail; firmy reprezentowanego podmiotu; adres do kontaktu; numeru telefonu. Dane te były pozyskane na podstawie regulaminu serwisu www.druki.katowice.pl 5. Pracownia Reklamy Arkana przetwarza dane osobowe w celach: rejestracji konta użytkownika w drukarni internetowej www.druki.katowice.pl realizacji złożonego zamówienia w w/w drukarni, obsługi płatności, wystawienia faktury sprzedażowej rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Pracownia Reklamy Arkana.– (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 6. Pracownia Reklamy Arkana przekazuje danych osobowe na potrzeby przeprowadzenia zleceń podwykonawcom, drukarniom i podmiotom świadczącym usługi kurierskie i spedycyjne. 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu korzystania z drukarni internetowej www.druki.katowice.pl 8. Pozyskanych danych nie udostępniamy danych osobom postronnym. 9. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu usunięcia konta użytkownika. 10. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne w celu obsługi drukarni internetowej www.druki.katowice.pl a także podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Pracownia Reklamy Arkana na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO, uprawnione organy państwowe na podstawie pisemnego wniosku. 11. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 12. Pracownia Reklamy Arkana nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Szczegółowe informacje o plikach cookies są podane na naszych stronach internetowych. 13. Pracownia Reklamy Arkana nie przetwarza danych osobowych w celu ich profilowania. 14. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Pracownia Reklamy Arkana z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.