Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników drukarni internetowej znajdującej się pod adresem www.druki.katowice.pl jest Pracownia Reklamy Arkana.
 2. Dane kontaktowe: Pracownia Reklamy Arkana, ul. Gliwicka 204,40-860 Katowice, NIP: 6540011140, tel. +48 32 25 444 25, adres e-mail: info@drukato.pl.
 3. W Pracownia Reklamy Arkana powołany został Administrator Ochrony Danych, z którym może się skontaktować pod adresem email: info@drukato.pl
 4. Pracownia Reklamy Arkana z siedzibą w Katowicach, ul. Gliwicka 204 przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych:
  • imiona i nazwiska;
  • adresu e-mail;
  • firmy reprezentowanego podmiotu;
  • adres do kontaktu;
  • numeru telefonu.
  Dane te były pozyskane na podstawie regulaminu serwisu www.druki.katowice.pl
 5. Pracownia Reklamy Arkana przetwarza dane osobowe w celach:
  • rejestracji konta użytkownika w drukarni internetowej www.druki.katowice.pl
  • realizacji złożonego zamówienia w w/w drukarni,
  • obsługi płatności,
  • wystawienia faktury sprzedażowej
  • rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Pracownia Reklamy Arkana.– (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 6. Pracownia Reklamy Arkana przekazuje danych osobowe na potrzeby przeprowadzenia zleceń podwykonawcom, drukarniom i podmiotom świadczącym usługi kurierskie i spedycyjne.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu korzystania z drukarni internetowej www.druki.katowice.pl
 8. Pozyskanych danych nie udostępniamy danych osobom postronnym.
 9. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu usunięcia konta użytkownika.
 10. Odbiorcami danych osobowych będą:
  • podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne w celu obsługi drukarni internetowej www.druki.katowice.pl a także podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Pracownia Reklamy Arkana na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO,
  • uprawnione organy państwowe na podstawie pisemnego wniosku.
 11. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. Pracownia Reklamy Arkana nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Szczegółowe informacje o plikach cookies są podane na naszych stronach internetowych.
 13. Pracownia Reklamy Arkana nie przetwarza danych osobowych w celu ich profilowania.
 14. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Pracownia Reklamy Arkana z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.